PREVENCE

V 18 letech, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. Preventivní prohlídka u praktického lékaře je zdarma jednou za 2 roky.Měl by ji absolvovat každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Nezapomeňte se na preventivní prohlídku předem objednat, abychom předem provedli odběr krve nebo další stanovená vyšetření.  Je nutné přinést vzorek ranní moči.

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetes mellitus v rodině.

Naše ordinace nabízí službu vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí pacienta z domova a diagnostiku na dálku.
Vyšetření se provádí zdravotnickým prostředkem TytoCareTM. Vyšetřovací sada obsahuje kameru s teploměrem a nástavce otoskopu, stetoskopu a ústní lopatky. Přístroj umožňuje široké spektrum vyšetření. Naměřené hodnoty se odesílají a zobrazují lékaři v reálném čase.
U chronicky nemocných pacientů přístroj umožňuje pravidelné měření a vyhodnocení naměřených hodnot. Můžeme tak reagovat na změny zdravotního stavu, upravovat léčbu a medikaci, bez nutnosti Vaší osobní návštěvy pacienta v ambulanci.

Provedeme Vám kompletní fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetříme srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změříme krevní tlak a zjistíme index tělesné hmotnosti. Je nutné také orientačně vyšetřit zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu. Vždy je součástí preventivní prohlídky vyšetření moči diagnostickým papírkem.

Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Provádí se vyšetření kůže, u zjištěného podezření na riziko také vyšetření per rectum (konečníkem). U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze provádí klinické vyšetření varlat. Ženám od 25 let, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, má lékař provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování.

Součástí preventivní prohlídky je též kontrola a zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření, provádíme EKG, odběr na laboratorní vyšetření koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů v krvi a laboratorní vyšetření glykémie. 

Zajišťujeme screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny. Ženám mamografii (od 45 let 1x za 2 roky) a ženám i mužům provádíme screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let, následně od 55 let 1x za 2 roky, nebo screeningová koloskopie jednou za 10 let).

Loading...

Naše služby

Loading...

Naše služby

MUDr. Eva Flekačová
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

 


Poskytujeme

  • závodní lékařské prohlídky
  • preventivní programy zdarma
  • odběry krve přímo v ordinaci
  • zajištění vyšetření specialistou na renomovaných pracovištích v Praze
  • péči pro pacienty s diabetem ve spolupráci s diabetologickou ambulancí
  • posouzení zdravotní způsobilosti pro registrované pacienty
  • předoperační vyšetření registrovaných pacientů

Pojištovny

111, 201, 205, 207, 209, 211, 213


Sociální sítě