Proč je důležité znát hodnotu krevního tlaku?

Proč je důležité znát hodnotu krevního tlaku?

Proč je důležité znát hodnotu krevního tlaku? Proč je důležité znát hladinu tuků v krvi?

Kardiovaskulární onemocnění (KVO), mezi která řadíme ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin, ale i ischemickou cévní mozkovou příhodu,  představují nejčastější  příčinu smrti ve vyvinutých zemích včetně České republiky, kde na tato onemocnění umírá přes 50% žen a téměř 50% mužů. Jsou způsobena aterosklerotickými degenerativními změnami. 

Rizikové faktory KVO rozdělujeme na neovlivnitelné ( kam patří např. věk, pohlaví, genetické faktory) a ovlivnitelné, mezi která např. patří právě  zvýšená koncentrace cholesteroluvysoký krevní tlak, cukrovka 2.typu. Tyto faktory můžeme ovlivnit dietními režimovými opatřeními, při nedostatečném efektu léčbou medikamentozní . 

U pacientů s hypertenzí  je doporučeno snížení tělesné hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou, omezení příjmu soli a omezení konzumace alkoholu, dostatečná pohybová aktivita ( min. 30min. 3x týdně ), zanechání kouření, zvýšení příjmu ovoce a zeleniny. 

Vhodné stravování u pacientů se zvýšenou koncentrací krevních tuků:

 • Kvalitativní výběr tuků zaměřený na zvýšení podílu nenasycených mastných kyselin a omezení nasycených a trans-nasycených mastných kyselin – provedeme nahrazením živočišných tuků rostlinnými a omezením úpravy jídla smažením a pečením. Místo másla, sádla, slaniny jsou vhodnější oleje, rostlinná másla.
 • Denní konzumace 500 g ovoce nebo zeleniny, 1x denně brambory
 • Doporučován tmavý chléb, dalamánky, místo bílého pečiva.
 • Častěji zařadit do jídelníčku  luštěniny, obilniny – jáhly, pohanku, ovesné vločky, rýži.
 • Omezení energetického příjmu u obézních pacientů.
 • Nevhodné potraviny: Čokoláda, zákusky, sušenky, smetanové krémy a zmrzliny -obsahují mimo cukrů také tuky a cholesterol.

Časným ovlivněním rizikových faktorů aterosklerozy (mezi které patří mj. vysoký krevní tlak a vysoká koncentrace cholesterolu v krvi) snížíme riziko výskytu mrtvice, infarktu či ischemické choroby dolních končetin! 

Praktická lékařka Praha 6 MUDr. Eva Flekačová > Novinky > Proč je důležité znát hodnotu krevního tlaku?

MUDr. Eva Flekačová
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

 


Poskytujeme

 • závodní lékařské prohlídky
 • preventivní programy zdarma
 • odběry krve přímo v ordinaci
 • zajištění vyšetření specialistou na renomovaných pracovištích v Praze
 • péči pro pacienty s diabetem ve spolupráci s diabetologickou ambulancí
 • posouzení zdravotní způsobilosti pro registrované pacienty
 • předoperační vyšetření registrovaných pacientů

Pojištovny

111, 201, 205, 207, 209, 211, 213


Sociální sítě