Odběry biologického materiálu a přístrojové vyšetření naší ordinace

Odběry biologického materiálu a přístrojové vyšetření naší ordinace

Odběry krve, moči, a výtěry jsou pro prováděny přímo v naší ordinaci.

 Část vzorků je vyhodnocena v ordinaci, část se převeze do laboratoře.

 

Pro získání nezkreslených laboratorních výsledků je potřeba dodržovat následující zásady:

Před odběrem krve:

 • nejezte tučná jídla, mohou být ovlivněny hladiny cholesterolu a cukru     (glykémie)
 • nesportujte, i sportovní aktivita může ovlivnit řadu krevních parametrů
 • nepijte alkohol, zvyšuje aktivitu jaterních enzymů
 • nejezte alespoň 10 hodin před odběrem, k odběru se dostavte na lačno
 • po odběru si na dobu min.2 minut přimáčkněte na místo vpichu polštářek,  aby se předešlo vzniku hematomu (modřiny)

 

Při odběru moči:

 • k odběru se používá první ranní moč,
 • před odběrem si dobře omyjte genitálie vodou a mýdlem,
 • do sterilní nádobky zachyťte ca. 10 ml středního proudu moči (Tzn. první část vymočte do záchodu, další část do nádobky a zbytek opět do záchodu.)

 

Při 24 hodinovém sběru moči:

První ranní moč do sběrné nádoby nezachycujeme, sběr moči následuje až poté a trvá celkem 24hod. a ukončuje se další den ráno ranní močí, kterou příslušný sběr končí.

 

Přímo v ordinaci provádíme vyšetření biologického materiálu za pomoci moderního přístrojového vybavení. V těchto případech je vyhodnocení prováděno okamžitě po odběru a výsledky jsou známy v řádu minut.

 

CRP – C-Reaktivní Protein-  je bílkovina (jedna z bílkovin takzvané akutní fáze) tvořená v játrech, která narůstá velmi rychle v případě zánětlivých procesů.

Je známo, že  většina infekcí horních a dolních cest dýchacích je způsobena viry, nízká hodnota CRP poukazuje spíše na virovou příčinu obtíží , v těchto případech není nasazení ATB indikováno 

 • výsledek je znám do 2 min 

 

Glukometr
Přístroj pro měření hodnoty glykémie (hladina cukru v krvi), pro stanovení stačí kapka krve z bříška prstu a do pěti sekund máme výsledek.

 

Glykovaný hemoglobin

V rámci pravidelného sledování pacientů s diabetem 2. typu stanovujeme přímo v ordinaci také glykovaný hemoglobin, který je ukazatelem dlouhodobé kompenzace cukrovky. Výsledek je opět znám do 5min. 

 

Pulsní oxymetrie
Monitoruje nasycení krve kyslíkem, to poskytuje informaci o problémech s transportem kyslíku do tkání. Nízká hodnota saturace hemoglobinu kyslíkem poukazuje na choroby dýchacích cest, srdeční selhání.

 

TOKS
Imunochemický test pro určení přítomnosti krve ve stolici. Od 50let hrazen pojišťovnou 1x ročně,  od 55 let 1x 2 roky, v případě pozitivity odesíláme pacienty na endoskopické vyšetření střev k vyloučení zhoubného nádoru střev. 

 

Praktická lékařka Praha 6 MUDr. Eva Flekačová > Novinky > Odběry biologického materiálu a přístrojové vyšetření naší ordinace

MUDr. Eva Flekačová
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

 


Poskytujeme

 • závodní lékařské prohlídky
 • preventivní programy zdarma
 • odběry krve přímo v ordinaci
 • zajištění vyšetření specialistou na renomovaných pracovištích v Praze
 • péči pro pacienty s diabetem ve spolupráci s diabetologickou ambulancí
 • posouzení zdravotní způsobilosti pro registrované pacienty
 • předoperační vyšetření registrovaných pacientů

Pojištovny

111, 201, 205, 207, 209, 211, 213


Sociální sítě