Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky: Všeobecná preventivní prohlídka u dospělých se provádí od dovršení 18 let věku vždy jednou za dva roky. Obsahem preventivní prohlídky je doplnění anamnézy osobní, rodinné s důrazem na výskyt kardiovaskulárních nemocí, diabetes mellitus, nádorových onemocnění, duševních poruch, dále doplnění anamnézy pracovní, kdy pátráme po výskytu profesních rizik, zajímáme se o změny v sociálním prostředí. Zkontrolujeme platnost očkování proti tetanu.

Součástí preventivní prohlídky je dále kompletní fyzikální vyšetření: změření krevního tlaku, tepové frekvence, zjištění výškověhmotnostního indexu, orientační vyšetření zraku a sluchu, vyšetření moči pomocí diagnostického proužku, vyšetření štítné žlázy pohmatem, vyšetření srdce a plic poslechem, vyšetření stavu žil a tepen na dolních končetinách.

Vyšetření EKG je v rámci prevence hrazeno u osob od 40 let ve čtyřletých intervalech, u hypertoniků (pacientů s vysokým krevním tlakem) 1xročně přímo v naší ambulanci.

Laboratorní vyšetření - vyšetření lipidového souboru se provádí v 18 letech a dále ve 30,40,50 a 60 letech věku a vyšetření glykémie v 18 letech a od 40 let věku každé dva roky. Odběr krve na všechna vyšetření probíhá přímo v naší ambulanci.

V rámci onkologické prevence v ČR zajišťujeme v naší ambulanci 3 screeningy: pro karcinom prsu, kolorektální karcinom a karcinom děložního čípku.

Screening karcinomu prsu pomocí mammografie: je to rentgen prsu, kterým lze odhalit počínající zhoubný nádor prsu i u žen, které doposud neměly žádné problémy.Toto vyšetření hradí zdravotní pojišťovny ženám nad 45 let věku 1krát za 2 roky. Vyšetření je provedeno na základě našeho doporučení (nebo gynekologa).

Screening kolorektálního karcinomu: pokud nemáte žádné příznaky, pak od 50 do 54 let máte nárok na vyšetření stolice, a to jednou do roka jednoduchým testem na přítomnost stopy krve (TOKS). Test obdržíte přímo v naší ordinaci. Instrukce na jejich použití najdete na každé testovací sadě. Přítomnost krve ve stolici nemusí pocházet z nádoru, ale například z hemorhoidů, a na druhou stranu některé nádory nekrvácejí. Proto pojišťovny nabízejí alternativu: v 55 letech se můžete rozhodnout pro koloskopické vyšetření jako preventivní metodu, a to 1× za 10 let. Vyšetření se provádí na specializovaných akreditovaných pracovištích a k preventivnímu vyšetření odesíláme z naší ambulance.Druhou možností od této věkové hranice (55 let) je vyšetření stolice testy na přítomnost krve 1× za 2 roky.

Screening karcinomu děložního čípku: vyšetření provádí gynekolog u žen nad 15 let 1krát ročně (neprovádí se u žen, které dosud neměly pohlavní styk) a spočívá v odběru vzorku z děložního čípku k cytologickému vyšetření v akreditované laboratoři.

MUDr. Eva Flekačová
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

 


Poskytujeme

  • závodní lékařské prohlídky
  • preventivní programy zdarma
  • odběry krve přímo v ordinaci
  • zajištění vyšetření specialistou na renomovaných pracovištích v Praze
  • péči pro pacienty s diabetem ve spolupráci s diabetologickou ambulancí
  • posouzení zdravotní způsobilosti pro registrované pacienty
  • předoperační vyšetření registrovaných pacientů

Pojištovny

111, 201, 205, 207, 209, 211, 213


Sociální sítě