ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

2.2.2023

Zdravotní péče nehrazená zdravotní pojišťovnou, vyšetření způsobilosti k různým činnostem, potvrzení o zdravotním stavu atd.

Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:


Vyšetření žadatele o řidičský průkaz 500 Kč

Vyšetření způsobilosti k řízení u osob nad 65 let 500 Kč

Vyšetření žadatele o zbrojní průkaz 1500 Kč

Vyšetření k prodloužení platnosti či rozšíření zbrojního průkazu 1500 Kč

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství 500 Kč

Potvrzení ke studiu 300 Kč

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi 300 Kč

Vyšetření způsobilosti k výkonnostnímu sportu včetně EKG 2000 Kč

Cílené vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění 2000 Kč

Předoperační vyšetření před zákrokem nehrazeným ze zdravotního pojištění 2000 Kč

Aplikace vakcíny nehrazené ze zdravotního pojištění (součástí není cena vakcíny) 300 Kč

Test CRP na žádost pacienta 500 Kč

EKG na žádost pacienta 500 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace/kompletní kopie zdravotnické dokumentace 500/1000 Kč

Vyplnění žádosti o přijetí pacienta do ústavu sociální péče či lázní 500 Kč

Bodové ohodnocení bolestného nebo ztížení společenského uplatnění 500 Kč

Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu 1500 Kč

Vyšetření žadatele o zdravotní způsobilost k práci 700 Kč

Loading...

Naše služby

Loading...

Naše služby

MUDr. Eva Flekačová
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

 


Poskytujeme

  • závodní lékařské prohlídky
  • preventivní programy zdarma
  • odběry krve přímo v ordinaci
  • zajištění vyšetření specialistou na renomovaných pracovištích v Praze
  • péči pro pacienty s diabetem ve spolupráci s diabetologickou ambulancí
  • posouzení zdravotní způsobilosti pro registrované pacienty
  • předoperační vyšetření registrovaných pacientů

Pojištovny

111, 201, 205, 207, 209, 211, 213


Sociální sítě