ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Zdravotní péče nehrazená zdravotní pojišťovnou, vyšetření způsobilosti k různým činnostem, potvrzení o zdravotním stavu atd.

Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:


Vyšetření žadatele o řidičský průkaz                                                                                      500 Kč                   
Vyšetření způsobilosti k řízení u osob nad 65 let500 Kč
Vyšetření žadatele o zbrojní průkaz1500 Kč 
Vyšetření k prodloužení platnosti či rozšíření zbrojního průkazu1500 Kč 
Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství 700 Kč 
Potvrzení ke studiu 700 Kč 
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi 500 Kč 
Vyšetření způsobilosti k výkonnostnímu sportu včetně EKG 2000 Kč 
Cílené vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění 2000 Kč 
Předoperační vyšetření před zákrokem nehrazeným ze zdravotního pojištění 2000 Kč 
Aplikace vakcíny nehrazené ze zdravotního pojištění (součástí není cena vakcíny)400 Kč 
Test CRP na žádost pacienta 1000 Kč 
EKG na žádost pacienta 1000 Kč 
Výpis ze zdravotní dokumentace 500 Kč 
Vyplnění žádosti o přijetí pacienta do ústavu sociální péče 500 Kč 
Bodové ohodnocení bolestného nebo ztížení společenského uplatnění 500 Kč 
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu 1200 Kč 
Vyšetření žadatele o zdravotní způsobilost k práci700 Kč
  

 

Loading...

Naše služby

Loading...

Naše služby

MUDr. Eva Flekačová
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

 


Poskytujeme

  • závodní lékařské prohlídky
  • preventivní programy zdarma
  • odběry krve přímo v ordinaci
  • zajištění vyšetření specialistou na renomovaných pracovištích v Praze
  • péči pro pacienty s diabetem ve spolupráci s diabetologickou ambulancí
  • posouzení zdravotní způsobilosti pro registrované pacienty
  • předoperační vyšetření registrovaných pacientů

Pojištovny

111, 201, 205, 207, 209, 211, 213


Sociální sítě