Znáte rizikové faktory srdečního selhání?

Znáte rizikové faktory srdečního selhání?

Srdeční selhání představuje nejčastější příčinu hospitalizace u pacientů starších 65 let. Výskyt onemocnění stoupá s přibývajícím věkem a pohybuje se mezi 0,4 a 2 %. Současně dochází i k celosvětovému nárůstu počtu jeho případů, a toto onemocnění je tak právem nazýváno epidemií 21. století. Jak této epidemii zabránit? Začněme ovlivněním rizikových faktorů.

Kde hledat viníka srdečního selhání?

 

Na tom, jak naše srdce pracuje, se kromě dědičnosti velkou měrou podílí i náš životní styl, zejména to, co jíme a jak se hýbeme. Díky vyspělé medicíně a moderním technologiím úmrtnost na vrozené vady srdce klesá a do popředí se dostávají nemoci srdce, které jsou způsobeny právě špatným životním stylem. Mezi ně patří právě srdeční selhání.

 

Na samotném začátku vzniku srdečního selhání stojí v naprosté většině případů kornatění tepen (ateroskleróza). Princip jeho vzniku spočívá v ukládání tukových látek do stěn tepen, které jimi mohou být nakonec kompletně ucpány. Proces kornatění začíná již v dětství a pokračuje během celého života. Na jeho rozvoji se podílí celá řada rizikových faktorů, jako např. vysoký krevní tlak, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, strava s vysokým obsahem tuků a cholesterolu, cukrovka, stres a nedostatek pohybové aktivity.

 

Infarkt jako hlavní příčina srdečního selhání

 

Kornatění tepen vede k různým chorobným stavům, které v konečném důsledku mohou zapříčinit srdeční selhání. Nejčastěji se jedná o tzv. ischemickou chorobu srdeční, při které jsou postiženy věnčité tepny, vyživující srdeční svalovinu. Náhlý uzávěr věnčitých cév může vést k akutnímu infarktu myokardu neboli poškození či odumření části srdeční svaloviny, která tak ztrácí svoji funkci.

 

Druhou nejčastější příčinou srdečního selhání je tzv. dilatační kardiomyopatie. Jedná se o onemocnění různého původu, při kterém jsou jednotlivé srdeční oddíly roztaženy a srdce neplní svou funkci tak, jak by mělo.

 

Mezi ostatní příčiny srdečního selhání patří:

 

 • vysoký krevní tlak (hypertenze) – srdce se při něm musí více namáhat, aby zvládlo přečerpat potřebné množství krve; důsledkem toho je zbytnění srdeční svaloviny, která tím ztrácí svou funkci,
 • chlopenní vady – jedná se o skupinu onemocnění srdečních chlopní různého původu; pokud chlopně nepracují správně, vede to k přetížení srdce a k porušení jeho čerpací funkce,
 • zánět srdečního svalu (myokarditida),
 • vrozené srdeční vady,
 • porucha srdečního rytmu (arytmie),
 • některé léky.

 

Ať je příčina vzniku srdečního selhání jakákoliv, vždy ji lze ovlivnit prevencí či léčbou. Poznejte své rizikové faktory a snažte se je mít pod kontrolou, můžete tak zabránit vleklým zdravotním obtížím, které jsou s tímto onemocněním spojeny.

 

(

 

 

 

Zdroje:

 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-20373142

 

https://www.tribune.cz/clanek/44290-nepodcenujme-prevenci-a-adherenci-u-srdecniho-selhani

 

Praktická lékařka Praha 6 MUDr. Eva Flekačová > Novinky > Znáte rizikové faktory srdečního selhání?

MUDr. Eva Flekačová
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

 


Poskytujeme

 • závodní lékařské prohlídky
 • preventivní programy zdarma
 • odběry krve přímo v ordinaci
 • zajištění vyšetření specialistou na renomovaných pracovištích v Praze
 • péči pro pacienty s diabetem ve spolupráci s diabetologickou ambulancí
 • posouzení zdravotní způsobilosti pro registrované pacienty
 • předoperační vyšetření registrovaných pacientů

Pojištovny

111, 201, 205, 207, 209, 211, 213


Sociální sítě